Nordisk Børneanæstesi kursus har været afholdt siden 1997, med 200-250 kursister hver gang.

Dette kursus er internationalt forankret og kan tilbyde forelæsninger med en bred vifte af internationale forelæsere.

Vi lægger vægt på udfordrende forelæsninger, med det nyeste indenfor børneanæstesi.

Debatoplæg og interaktive stationer vil facilitere undervisningen og give kursisterne mulighed for at præge stemningen på kurset.

13-15/4 2023 vil kurset for anden gang blive afholdt i DGI-byen midt i det skønne København.

Vi glæder os til at se jer!

Målgruppe:

Anæstesisygeplejersker, anæstesilæger (yngre læger og overlæger),  medicinstuderende, sygeplejersker udenfor det anæstesiologiske felt.

Kurset vil inkludere forelæsninger, debatoplæg, interaktive stationer, social event og kursusmiddag.

Der åbnes for tilmelding september 2022.